Odznaka

122040

 

Odznaka INSTRUKTOR PZA jest oficjalnym emblematem kadry instruktorskiej Polskiego Związku Alpinizmu.

Każda odznaka jest numerowana. Posiadanie odznaki jest świadectwem najwyższych kwalifikacji w dziedzinie nauczania wspinaczki.

Autorami projektu odznaki instruktorskiej są Jolanta Górnicka-Mościcka i Wojciech Święcicki.