Stopnie Instruktorskie

Wyróżnia się następujące stopnie instruktorskie:

a) Instruktor Rekreacji Wspinaczkowej PZA (IRW),
b) Instruktor Wspinaczki Sportowej PZA (IS),
c) Trener Wspinaczki Sportowej II klasy PZA (TII),
d) Trener Wspinaczki Sportowej I klasy PZA (TI),
e) Trener Wspinaczki Sportowej klasy mistrzowskiej PZA (TM),
f) Instruktor Wspinaczki Skalnej PZA (IWS),
g) Instruktor Taternictwa PZA (IT),
h) Instruktor Alpinizmu PZA (IA),
i) Instruktor Taternictwa Jaskiniowego PZA (ITJ),
j) Starszy Instruktor Taternictwa Jaskiniowego (SITJ),
k) Instruktor Narciarstwa Wysokogórskiego PZA (INW),
l) Starszy Instruktor Narciarstwa Wysokogórskiego PZA (SINW),
m) Instruktor Kanioningowy PZA (IK),
n) Starszy Instruktor Kanioningowy PZA (SIK),
o) Instruktor senior (S) – stopień honorowy, dodawany do nazwy stopnia instruktorskiego (np. Instruktor Taternictwa Senior – ITS)

Źródło: http://pza.org.pl