Anica kuk

Obryw w ścianie Anica Kuk w Paklenicy

Obryw w popularnej ścianie Anica Kuk w Paklenicy. W górnej części ściany zwanej Klinem oberwała się masa skały. Drogi w linii spadku Klina są zasłane rumoszem skalnym. Ze ściany sypią się kamienie!